Kadra

Ewa Waldzińska

Ewa Waldzińska

Fizjoterapeuta

Dr Ewa Waldzińska - absolwentka kierunku fizjoterapia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (studia magisterskie ukończone w 2012 roku). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (2022). Wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Instruktor tenisa Professional Tennis Registry, fizjoterapeuta w Uczniowskim Klubie Sportowym Return Łomża oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łomży. Doświadczenie zawodowe podnosiła m.in. w ASC Sanchez-Casal Tennis Academy (Barcelona). Współpracuje z Polskim Związkiem Tenisowym przy realizacji Programu Identyfikacji Talentów w Tenisie. Jest współorganizatorką konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje zagadnienia związane z kondycyjnymi i koordynacyjnymi zdolnościami motorycznymi młodych tenisistów, profilaktyką urazów w tenisie a także profilaktyką wad postawy.

Udostępnij

Pozostała kadra

Tomasz Waldziński

Trener Szkolenia Mistrzowskiego Coach

Aleksandra Durzyńska

Trener Szkolenia Wyczynowego