Kadra

Tomasz Waldziński

Tomasz Waldziński

Trener Szkolenia Mistrzowskiego Coach

Dr Tomasz Waldziński absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku za specjalnością trenerską tenisa uzyskaną pod kierunkiem znakomitego szkoleniowca Henryka Dondajewskiego. Rozprawę doktorską pt. „Kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne a poziom sprawności specjalnej tenisistów w wieku 9-12 lat w dwuletnim cyklu treningowym” obronił w 2017 roku. Pracownik badawczo-dydaktyczny, Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Nauczyciel dyplomowany z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem pedagogicznym w pracy z dziećmi i młodzieżą różnych typów szkół, w tym z młodzieżą akademicką. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Trener Szkolenia Mistrzowskiego (Coach), akredytowany wykładowca Polskiego Związku Tenisa. Założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Return” Łomża, wychował wielu zawodników odnoszących sukcesy w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. Sebastiana Zalewskiego, Aleksandrę Durzyńską, Adama Karwowskiego, Anitę Szepelską, Wiktora Kosowskiego i innych. Doświadczenie szkoleniowe podnosił m.in. w Five Seasons Tennis Club, Northbrook w USA oraz ASC Sánchez-Casal Tennis Academy, Barcelona w Hiszpanii. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne, sprawność specjalną oraz wydajność nerwowo-mięśniową tenisistów w wieku rozwojowym. Umiejętnie łączy teorię z praktyką wykorzystując wyniki badań naukowych w szkoleniu sportowym.

Udostępnij

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on tumblr
Share on telegram
Share on email

Pozostała kadra

Aleksandra Durzyńska

Trener Szkolenia Wyczynowego

Ewa Waldzińska

Fizjoterapeuta

UKS Return Łomża

Uczniowski Klub Sportowy Return
przy III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

ul. Senatorska 13
18-400 Łomża

2022 © UKS Return Łomża