Kadra

Tomasz Waldziński

Tomasz Waldziński

Trener Szkolenia Mistrzowskiego Coach

Dr Tomasz Waldziński absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku za specjalnością trenerską tenisa uzyskaną pod kierunkiem znakomitego szkoleniowca Henryka Dondajewskiego. Rozprawę doktorską pt. „Kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne a poziom sprawności specjalnej tenisistów w wieku 9-12 lat w dwuletnim cyklu treningowym” obronił w 2017 roku. Pracownik badawczo-dydaktyczny, Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Nauczyciel dyplomowany z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem pedagogicznym w pracy z dziećmi i młodzieżą różnych typów szkół, w tym z młodzieżą akademicką. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Trener Szkolenia Mistrzowskiego (Coach), akredytowany wykładowca Polskiego Związku Tenisa. Założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Return” Łomża, wychował wielu zawodników odnoszących sukcesy w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. Sebastiana Zalewskiego, Aleksandrę Durzyńską, Adama Karwowskiego, Anitę Szepelską, Wiktora Kosowskiego i innych. Doświadczenie szkoleniowe podnosił m.in. w Five Seasons Tennis Club, Northbrook w USA oraz ASC Sánchez-Casal Tennis Academy, Barcelona w Hiszpanii. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne, sprawność specjalną oraz wydajność nerwowo-mięśniową tenisistów w wieku rozwojowym. Umiejętnie łączy teorię z praktyką wykorzystując wyniki badań naukowych w szkoleniu sportowym.

Udostępnij

Pozostała kadra

Aleksandra Durzyńska

Trener Szkolenia Wyczynowego

Ewa Waldzińska

Fizjoterapeuta